Espanya polifónica i desconcentrada: un país amb forma de malla

L’Espanya polifònica és un nou paradigma sobre com concebre l’organització territorial de la comunitat política espanyola, que permeti evolucionar l’Estat autonòmic d’acord amb els nous reptes i les exigències que exposa la nostra societat i el context històric en què es troba.

En un moment de renovat interès pel debat sobre la nostra organització territorial, en què ressorgeixen propostes que volen desmuntar la descentralització consolidada durant el període democràtic, la resposta dels que defensem aquesta forma d’organitzar-nos, que conjuga unió i pluralitat, no pot ser simplement oposar-se a la recentralització amb més descentralització. Cal descentralitzar millor. És necessari descentralitzar diferent.

El punt de partida: ja no podem continuar pensant en termes de centre i perifèria. Com en molts altres estats de tradició unitària que han experimentat en les darreres dècades processos de descentralització o de devolució del poder polític, Espanya ha desenvolupat hui capitalitats múltiples, i les seves conseqüents relacions de poder territorialment compartit i alhora competit.

Tot això vol dir hui concebre la millora de l’organització territorial com un punt d’equilibri més harmònic entre els centres de la governació i les perifèries que la sostenen.

I per això, l’Espanya polifònica consisteix en una aposta política definida per l’evolució d’un model multinivell d’Estat des de dos principals plans: l’orgànic i el dinàmic.

DOCUMENTS DEL SEMINARI

INAUGURACIÓ:

Mª Dolores Pitarch – Directora del IIDL de la Universitat de València i Directora de la Càtedra PROSPECT Comunitat Valenciana 2030.

INAUGURACIÓ:

Rosa Mª Donat – Vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València.

INAUGURACIÓ:

Juan Rodríguez Teruel – Director del Seminari.

PRESENTACIÓ IMPACTE CONCENTRACIÓ TERRITORIAL EN XIFRES:

Silvia Mollá – Tècnica d’Investigació al Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE)

1ª TAULA DE DEBAT: LA DESCONCENTRACIÓ INSTITUCIONAL: EL DEBAT SOCIAL

Moderada per Ana Berenguer – Directora General d’Anàlisi i Polítiques Públiques:

  • Joan Subirats – Ministre d’Universitats del Govern d’Espanya.
  • Ana Carmona – Professora de dret constitucional de la Universidad de Sevilla.
  • Jordi Gracia – Professor de Literatura Espanyola de la Universitat de Barcelona.

2ª TAULA DE DEBAT: LA DESCONCENTRACIÓ INSTITUCIONAL: EL DEBAT POLÍTIC

Moderada per Marc López – Director de Agenda Pública:

  • Manuel Arias Maldonado – Professor de Ciència Política de la Universidad de Málaga.
  • Borja Barragué – Director adjunt de Future Policy Lab y professor de la UNED.
  • Alba Nogueira – Professora de Dret Administratiu de la Universidad de Santiago de Compostela.

CONCLUSIÓ:

Juan Rodríguez Teruel – Director del Seminari.

CLAUSURA:

Sr. Ximo Puig – Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.