Espanya Polifònica

El debat territorial a Espanya mostra símptomes d’estancament, en el qual les velles retòriques no resulten ja satisfactòries per reflectir les problemàtiques que afronta la societat espanyola i la seua articulació territorial. La realitat autonòmica ha mostrat durant les dècades precedents que la política espanyola era capaç de trobar fórmules i ajustos institucionals altament sofisticats per respondre a molts dels seus reptes.
Però la força de la inèrcia autonòmica s’ha desgastat davant les noves realitats i les velles contradiccions no resoltes: la centralització dels fluxos socioeconòmic al voltant de Madrid, la despoblació, les asimetries, l’evolució de les demandes de reconeixements, la resiliència d’algunes ciutats intermèdies … En aquest context, el desafiament de l’independentisme català o el bloqueig de la reforma autonòmica són detonants visibles de dinàmiques més profundes.
Davant aquesta situació, Espanya -el Estat i la societat- tenen l’oportunitat de redefinir les preguntes i replantejar les respostes tradicionals. S’imposa la necessitat de passar d’un model radial a una concepció de país en forma de malla, en la qual la multilateralitat es construeixi sobre una clarificació de drets i obligacions. El monopoli de l’eix Madrid-Barcelona en la conversa espanyola ha de donar pas a una expressió més plural, la qual emet l’Espanya polifònica des dels seus múltiples nodes territorials.
Per això resulta necessari superar alguns obstacles que impedeixen avançar cap a aquesta concepció més plural i equilibrada de les oportunitats de la ciutadania, amb independències d’on estigui ubicada territorialment. ara això, hem de buscar noves fórmules institucionals que permetin canalitzar les veus que compten avui a l’Espanya real, ajustant-se millora aquesta visió en forma de xarxa o malla del nostre substrat polític.
En aquest seminari reflexionarem sobre tots aquests temes mitjançant l’expressió de veus emeses des dels diversos àmbits que conformen la malla territorial de l’Espanya polifònica.

DOCUMENTS DEL SEMINARI

INAUGURACIÓ:

Mª Dolores Pitarch – Directora de la Càtedra PROSPECT Comunitat Valenciana 2030.

INAUGURACIÓ:

Mavi Mestre – Rectora Magnífica de la Universitat de València.

PRESENTACIÓ:

Juan Romero – Catedràtic de Geografia Humana del departament de Geografia de la Universitat de València.

1ª TAULA DE DEBAT (Moderat per Joan Rodríguez):

  • Jordi Amat – Filòleg i assagista.
  • Blanca Rodríguez – Professora de dret constitucional de la Universitat de Sevilla.

2ª TAULA DE DEBAT (Moderat per Enric Juliana):

  • Rocío Martínez – Economista.
  • Xosé M. Núñez – Professor d’Història de la Universitat de Santiago de Compostela.

CONCLUSIÓ I CLAUSURA:

Sr. Ximo Puig – Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.