INNOVACIÓ DAVANT ELS ENVELLIMENTS. CENTRES INTERGENERACIONALS: CONCEPTES I CLAUS PER A LA POSADA EN MARXA

Un centre intergeneracional és un espai construït en el qual, de manera intencionada, persones de diferents generacions (per exemple, xiquets/es, joves, adults, gent gran, …) comparteixen serveis i programes, i interactuen periòdicament tant amb activitats planificades i estructurades com a trobades informals i espontanis.

Un centre intergeneracional es crea per fer possible, de forma fàcil i orientada, que diferents generacions es trobin; tracta d’eliminar les barreres espacials, i també les cognitives, molt plenes de prejudicis i idees prèvies que, en molts casos, separen les diferents generacions sobretot quan pensem en els diferents recursos comunitaris municipals.
El més habitual és crear “un centre per a gent gran”, “una casa de la dona”, “un centre juvenil” … i per què no unir a tots ells i elles i més, en un mateix centre i compartir sabers i experiències?

Ara bé, Idea 1. El sol fet de construir un espai que sigui utilitzat per diferents generacions no és suficient. Un centre intergeneracional converteix les relacions entre les generacions com el gran principi rector de la vida a aquest espai. Idea 2. Fer servir un mateix espai per organitzar activitats en què participin diferents generacions no és suficient per poder dir que es tracta d’un centre intergeneracional. Un centre intergeneracional procura que succeeixin relacions intergeneracionals de manera espontània, inesperada, natural, a més que puguin haver altres que siguin organitzades i planificades. I a més, que es. asseguri la reciprocitat de les interaccions: totes les generacions es presten servei mútuament., que hi hagi un flux bidireccional entre les diferents generacions.

Vols saber més sobre els centres intergeneracionals? T’agradaria conèixer les claus del bon funcionament d’aquests centres? Vols conèixer alguns exemples que funcionen i són a Espanya?

Inauguració:

Mª Dolores Pitarch – Directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) i co-directora de la càtedra PROSPECT CV 2030

Presentació i introducció del seminari:

Sacramento Pinazo – Psicòloga social. Presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia. Professora titular de Psicologia de la Universitat de València.

Ponència:

Juan Romero – Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València i director de la Càtedra PROSPECT CV 2030.

«Necesitat de polítiques intergeneracionals municipals davant els envelliments»

Ponència:

Mariano Sánchez -Director de la Càtedra Macrosad d’Estudis Intergeneracionals de la Universitat de Granada.

«¿Per què mereix la pena crear centres intergeneracionals? Presentació de guia sobre centres intergeneracionals»

Ponència:

Gaspar Mayor – Patronat municipal de la vivenda.

«Edifici Intergeneracional de Plaça d’Amèrica (Alacant)»

Debat amb els participants.

Conclusió i clausura.