Les polítiques contra la despoblació, a debat:                   ¿Què i Com?

Bona part dels espais rurals dels països occidentals van experimentar, en la segona meitat del S. XX, uns processos de modernització econòmica, que es van saldar amb la ruptura dels equilibris en les economies agropecuàries i societats agràries tradicionals. El desencadenant central van ser la crisi de les activitats agropecuàries tradicionals, i també de la crisi demogràfica i la desarticulació social que les va acompanyar. Els territoris rurals “perdedors” resultants d’aquella “modernització” continuen hui immersos en una dinàmica de declivi, en molts casos amb el continu abandó d’activitats i població.Malgrat que es tracta de processos ja antics, i que les seues conseqüències socials, econòmiques, ambientals, socials i territorials són ben conegudes, la despoblació (concepte genèric en el qual s’engloben tots aqueixos processos) només s’ha posat en l’agenda política des de dates relativament recents, especialment a Espanya. Efectivament, al nostre país, tant des del govern central com en pràcticament totes les CC.AA., s’han posat en marxa polítiques i instruments orientats a afrontar el que s’ha vingut a denominar el “repte demogràfic”. El marc de referència que presideix les diferents actuacions és l’objectiu de cohesió territorial i social.

Els diagnòstics entorn de la despoblació són ben coneguts. Per això aquest seminari se centra en com fer-li front, des del costat de les polítiques i les intervencions des de les administracions públiques, a diferents escales. El seminari, per tant, constitueix una oportunitat per a compartir i debatre perspectives i experiències molt diverses sobre com en diferents entorns i escales s’afronten els processos de despoblament, les seues conseqüències i els reptes als quals ens enfrontem. Es presenta una àmplia perspectiva internacional (amb aportacions relatives al Japó, els Estats Units, Països Baixos, Hongria i Polònia), així com experiències àmpliament conegudes per la seua reeixida trajectòria (Highlands and Islands escocesos), i experiències nacionals, sorgides i implementades de manera innovadora des de l’escala local (en sectors tan diversos com el de les cures als majors, els serveis de proximitat, l’emprenedoria amb dimensió de gènere, etc.). Finalment, es posen sobre la taula com i què s’està fent tant en el govern d’Espanya com en CC.AA. (Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana) que, amb trajectòries i aproximacions diferents, estan demostrant un elevat compromís amb les problemàtiques derivades del despoblament i les accions que impliquen en cada cas el repte demogràfic i territorial.

DOCUMENTS DEL SEMINARI

Intervenció del Molt Hble. President de la Generalitat Valenciana Sr. Ximo Puig – Inauguració Webinar

Rectora Magnífica de la Universitat de Valencia. Mavi Mestre – Inauguració Webinar

Javier Esparcia. Director del seminari Internacional – Inauguració Webinar

PANEL I. DESPOBLACIÓ, DECLIVI DEMOGRÀFIC I POLÍTIQUES.

Luis A. Sáez – Universidad de Zaragoza y Director de la Cátedra Despoblación y Creatividad (Diputación General de Zaragoza).

“Reparar en la despoblació”

Bettina Bock – Wageningen University

“¿Qui té por del declivi demogràfic? La lluita per mantenir la perduda de població rural en la agenda holandesa”

Doo-Chul Kim – Okayama University

“Afrontant la despoblació i el envelliment demogràfic en el Japó rural”

Imre Kovac – Hungarian Academy of Sciences  

“Despoblació i polítiques públiques en les zones rurals d’Europa Central. El caso d’Hongria”

Piotr Szukalski – Lodz University

“Despoblació d’àrees rurals a Polonia”

Jorge Malheiros y –João Ferrão – Universidade de Lisboa

“Afrontant la despoblació, el envelliment i els efectes de la migració a Portugal”

Peter Nelson – Middlebury College, Vermont

“De la Llei d’Assentaments rurals al Programa territorial<<Heartland Visa>>”

PANEL II. LA LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ DES DE LO LOCAL: EXPERIÈNCIES EXEMPLARS.

Robin Clarke – Highlands and Islands Enterprise

“La gestió del despoblamient ‘amb llums de llarg abast’: la Highlands and Islands Enterprise a Escocia”

Constancio Rodríguez – Asociación Amigos de Pescueza (Cáceres)

“Quedat amb nosaltres”. Pescueza (Cáceres).

Mar Gonzalez – Asociación “Entre todos”. Sierra de Segura (Albacete)

“¿Qui diu que no pots? Promoure la formació, l’ocupació i la iniciativa empresarial de i per a les dones”

Victoria Tortosa – La exclusiva. Logística Social – Soria

“La exclusiva: la tenda per als pobles sense tenda”. Iniciativa d’emprenedoria i logística social”

Víctor Iguácel – Empenta Artieda (Zaragoza)

“Empenta Artieda: proposta d’ Investigació-Acció Participativa per a afrontar la despoblació des de lo local”

PANEL III. POLÍTIQUES CONTRA LA DESPOBLACIÓ: OBJECTIU COMÚ, DIVERSITAT D’ESTRATÈGIES.

Jaime Izquierdo – Comisionado para el reto demográfico. Principado de Asturias.

“Accions des de lo local: restauració i rehabilitació de la aldea “

José L. Martínez (Vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha) y Jesús Alique (Comisionado para el reto demográfico)

“De les inversions territorials integrades al pacto contra la despoblació en Castilla-La Mancha “

José Manuel Salvador Minguillón – Director General de Ordenación del Territorio (Diputación General de Aragón).

“Cap una perspectiva estructural i integradora: la Directriu Especial de la política demogràfica i contra la despoblació d’Aragó “

Jorge Hermosilla – Director del Plan Estratégico Antidespoblament- Universitat de València. 

“Pla Estratègic Valencià Antidespoblament – PLESVANT”

Evaristo Martí – Director adjunto contra la despoblació – Agenda Valenciana Antidespoblament

“Accions i estratègies en el marc de l’ Agenda Valenciana Antidespoblament”

CONCLUSIÓ I CLAUSURA DEL SEMINARI

Javier Esparcia. Director del seminari Internacional – Conclusió i clausura del Webinar

 

Juan Romero. Director de la Càtedra PROSPECT CV 2030 – Conclusió i clausura del Webinar