REGIONAL PROSPECT 2030

L’observatori de bones pràctiques a nivell regional en matèria de canvi climàtic, pretén localitzar i avaluar polítiques públiques efectives que poden ser qualificades com a bones pràctiques i ser transferribles en l’escala regional. Amb l’objectiu de consolidar un procediment de transferència de polítiques públiques efectives als prenedors de decisions, a continuació es descriuen una selecció de casos pràctics de caràcter innovador, transferible i amb impacte positiu que poden ser aplicats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En el següent enllaç, el prenedor de decisions podrà identificar experiències d’èxit en matèria d’adaptació al canvi climàtic

BONES PRÀCTIQUES – Canvi climàtic

Programa d´adaptació climàtica 2030-Alemanya – 2020