REGIONAL PROSPECT 2030

L’observatori de bones pràctiques a nivell regional en matèria d’envelliment, busca localitzar i avaluar polítiques públiques efectives que poden ser qualificades com a bones pràctiques i ser transferibles en l’escala regional. 

Amb l’objectiu de consolidar un procediment de transferència de polítiques públiques efectives als prenedors de decisions, a continuació es descriu una selecció de casos pràctics de caràcter innovador, transferible i amb impacte positiu que poden ser aplicats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

BONES PRÀCTIQUES – Envelliment

Estratègia Nacional de Demència. P.B – 2020