REGIONAL PROSPECT 2030

L’observatori de bones pràctiques a nivell regional en matèria de mercat productiu i innovació, preten localitzar i avaluar polítiques públiques efectives que poden ser qualificades com a bones pràctiques i ser transferibles en l’escala regional.

Amb l’objectiu de Consolidar un procediment de transferència de polítiques públiques efectives als prenedors de decisions, a continuació es descriu una selecció de casos pràctics de caràcter innovador, transferible i amb impacte positiu que poden ser aplicats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

BONES PRÀCTIQUES – Model productiu

Bona pràctica 1 – “”