URBAN PROSPECT 2030

L’observatori de bones pràctiques a nivell local en matèria d’envelliment, busca localitzar i avaluar polítiques públiques efectives que poden ser qualificades com a bones pràctiques i ser transferibles a l’escala local.

Amb l’objectiu de consolidar un procediment de transferència de polítiques públiques efectives als prenedors de decisions, a continuació es descriu una selecció de casos pràctics de caràcter innovador, transferible i amb impacte positiu que poden ser aplicats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

BONES PRÀCTIQUES – Envelliment

Ciutat amigable amb la tercera edat – 2020