URBAN PROSPECT 2030

 

L’observatori de bones pràctiques a nivell local en matèria de mercat productiu i innovació, preten localitzar i avaluar polítiques públiques efectives que poden ser qualificades com a bones pràctiques i ser transferibles a l’escala local.

Amb l’objectiu de Consolidar un procediment de transferència de polítiques públiques efectives als prenedors de decisions, continuació es descriu una selecció de casos pràctics de caràcter innovador, transferible i amb impacte positiu que poden ser aplicats en l’escala local dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

BONES PRÀCTIQUES – Model productiu

Bona pràctica 1 – “………….”