Visions del turisme a l’escenari post-covid: claus i agenda per a una recuperació sostenible.

La irrupció de la pandèmia provocada per la covid-19 ha suposat un xoc per al turisme a escala mundial. La pandèmia ha frenat expectatives de creixement notables per a una activitat que estava immersa en un notable procés de transformació, tant de l’consum, la producció i la distribució turístiques com de les seves relacions amb la societat i l’entorn. Si les reflexions sobre el futur de l’turisme resultaven necessàries abans de la covid-19, la incertesa provocada per la pandèmia les converteix en imprescindibles i, sens dubte, molt més complexes.

El Seminari pretén contribuir a la definició de l’escenari post-covid mitjançant l’anàlisi de factors de canvi que van més enllà de la difícil conjuntura turística actual i que seran determinants en un futur immediat, com l’emergència climàtica o l’aplicació de la intel·ligència artificial a el turisme. Així mateix, aquestes visions de futur es combinen amb propostes per a l’acció, una perspectiva aplicada per a la recuperació sostenible de l’turisme a través de l’contrast d’experiències a diferents escales territorials: les regions de la Unió Europea, Turquia, Amsterdam i les destinacions de la Comunitat Valenciana.

DOCUMENTS DEL SEMINARI

APERTURA I INAUGURACIÓ:

Sra. Mª Dolores Real – Vicerrectora de Innovación y transferencia.

Mª Dolores Pitarch – Directora de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i Directora de la Càtedra PROSPECT CV 2030.

J. Fernando Vera Rebollo – Co-director del seminari.

PONÈNCIA:

Dr. Bas Amelung – Assistant professor – Environmental Systems Analysis group – Wageningen University (Netherlands)

 • “Tourism climate emergency and global change”

PONÈNCIA:

Iis Tussyadiah – Professor of Intelligent Systems in Service and head of school of hospitality and Tourism Management at University of Surrey (UK).

 • “Artificial intelligence and tourism: expectations and realities”

PONÈNCIA:

Cristina Nuñez – Managing Director, NECSTouR (Network of European Regions for a Competitive and Sustainable Tourism).

 • “The vision of European Regions for the Tourism of Tomorrow”

PONÈNCIA:

Roos Gerritsma –Professor at Inholland University in Rotterdam.

Ko Koens –Professor at Inholland University in Rotterdam.

 • “The reinvention of tourism in Amsterdam”

PONÈNCIA:

Mentin Kozak – Professor in the School of Tourism, Dokuz Eylul University (Turkey).

 • “Tourism recovery: a vision from Turkey”

Taula Redona – Les dinámiques turístiques post-covid en els destins de la Comunitat Valenciana. 

 • José Luis Wagner Salazar – Jefe de área de competitividad turística. 
 • Antoni Bernabé – Director Gerente Visit València. 
 • Leire Bilbao – Gerente de VisitBenidorm. 
 • Alberto Galloso – Representant del Club de Producte d’Interior Temps. 
 • Jose Luís Zoreda – Representant d’Exceltur. 

Conclusions i clausura:

 • Fernando Vera i Josep Ivars.