ÀREES TEMÀTIQUES

VISIONS DEL TURISME A L’ESCENARI POST-COVID

VISIONS DEL TURISME A L’ESCENARI POST-COVID

IA I HUMANITAT: CONDEMNATS A ENTENDRE’S

IA I HUMANITAT: CONDEMNATS A ENTENDRE’S

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE CURES DAVANT ELS ENVELLIMENTS

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE CURES DAVANT ELS ENVELLIMENTS

INNOVACIÓ DAVANT ELS ENVELLIMENTS. CENTRE INTERGENERACIONAL

INNOVACIÓ DAVANT ELS ENVELLIMENTS. CENTRE INTERGENERACIONAL

LES POLÍTIQUES CONTRA LA DESPOBLACIÓ, A DEBAT ¿QUÈ I COM?

LES POLÍTIQUES CONTRA LA DESPOBLACIÓ, A DEBAT ¿QUÈ I COM?

GOVERNANÇA DE LES ÀREES METROPOLITANES A EUROPA

GOVERNANÇA DE LES ÀREES METROPOLITANES A EUROPA

CRISI CLIMÀTICA

CRISI CLIMÀTICA

CANVI TECNOLÒGIC I FUTUR DEL TREBALL

CANVI TECNOLÒGIC I FUTUR DEL TREBALL

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ