Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030

Pensament estratègic i laboratori d’idees al servici d’administracions pública, actors privats, societat civil i ciutadania.

Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030

Pensament estratègic i laboratori d’idees al servici d’administracions pública, actors privats, societat civil i ciutadania.

Seminaris i informes

ESPANYA POLIFÒNICA

ESPANYA POLIFÒNICA

VISIONS DEL TURISME A L’ESCENARI POST-COVID

VISIONS DEL TURISME A L’ESCENARI POST-COVID

IA I HUMANITAT: CONDEMNATS A ENTENDRE’S

IA I HUMANITAT: CONDEMNATS A ENTENDRE’S

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE CURES DAVANT ELS ENVELLIMENTS

POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE CURES DAVANT ELS ENVELLIMENTS

INNOVACIÓ DAVANT ELS ENVELLIMENTS. CENTRE INTERGENERACIONAL

INNOVACIÓ DAVANT ELS ENVELLIMENTS. CENTRE INTERGENERACIONAL

LES POLÍTIQUES CONTRA LA DESPOBLACIÓ, A DEBAT ¿QUÈ I COM?

LES POLÍTIQUES CONTRA LA DESPOBLACIÓ, A DEBAT ¿QUÈ I COM?

GOVERNANÇA DE LES ÀREES METROPOLITANES A EUROPA

GOVERNANÇA DE LES ÀREES METROPOLITANES A EUROPA

CRISI CLIMÀTICA

CRISI CLIMÀTICA

CANVI TECNOLÒGIC I FUTUR DEL TREBALL

CANVI TECNOLÒGIC I FUTUR DEL TREBALL

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

AGENDA 2030

INFORMES ESTRATÈGICS ELABORATS PER DISTINTS ORGANISMES I INSTITUCIONS

INFORMES ESTRATÈGICS ELABORATS PER DISTINTS ORGANISMES I INSTITUCIONS

INFORMES ELABORATS PER LA CÀTEDRA PROSPECT CV 2030

INFORMES ELABORATS PER LA CÀTEDRA PROSPECT CV 2030

ACORDS I INICIATIVES DE  RECUPERACIÓ I RECONSTRUCCIÓ A ESPANYA

ACORDS POLÍTICS DE RECUPERACIÓ I RECONSTRUCCIÓ

ACORDS LOCALS

ACORDS LOCALS

ACORDS AUTONÒMICS

ACORDS AUTONÒMICS

ACORDS ESTATALS

ACORDS ESTATALS

INICIATIVES ESTRATÈGIQUES <<NEXT GENERATION>> 2021-2026

IMPACTE  ECONÒMIC DE LA PANDÈNCIA Covid-19.

Estudis i informes:

La pandemia amplía la brecha de género.

Castelló Roselló, V. – 2021

Jóvenes. Temporalidad y precariedad laboral.

Castelló Roselló, V. – 2021

La factura del COVID-19 en 2020. UE, España y Comunitat Valenciana

Castelló Roselló, V. – 2021

Comunitat Valenciana 2030. Retos y estrategias para una década decisiva

Romero, J. – 2020

COVID-19 y datos: lecciones a tener en cuenta para el diseño del horizonte 2030

Soria, E. – 2020

Impacto económico en 2020 del COVID-19 y de las medidas ejecutadas en España

Collado, J.C. y Rodríguez, Mª.T. – 2020

Versión actualizada a 31 de mayo de 2020

La industria valenciana: ¿una activitat sense futur?

Ybarra, J.A. – 2020

La atención en residencias. Recomendaciones para avanzar hacia un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados.

Pinazo, S. – 2020

El impacto del Covid-19 en la actividad turística de la Comunitat Valenciana.

J. Fernando Vera y Josep A. Ibars – 2020

Impacto económico el COVID-19 en España. Efectos Generados por la interrupción de la actividad económica.

Collado, J.C. y Rodríguez, Mª T. – 2020

OBSERVATORI de bones pràctiques

REGIONAL PROSPECT 2030

REGIONAL PROSPECT 2030

REGIONAL PROSPECT 2030

REGIONAL PROSPECT 2030

URBAN PROSPECT 2030

URBAN PROSPECT 2030

URBAN PROSPECT 2030

URBAN PROSPECT 2030

Programa de seminaris realitzats al 2019 i 2020